Nieuwe procedure melden van een suïcide(poging) voor de sector GGZ.

De inspectie heeft een nieuwe procedure ontwikkeld voor het bij de inspectie melden van suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel. Deze nieuwe procedure zal met ingang van 1 mei 2011 in werking treden. De procedure gaat gelden voor alle GGZ-instellingen die onder de Kwaliteitswet vallen….